Thông báo về việc tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2 cho học sinh toàn trường và  kiểm tra-đánh giá cuối kỳ 2 đối với học sinh khối lớp 12, năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2 cho học sinh toàn trường và  kiểm tra-đánh giá cuối kỳ 2 đối với học sinh khối lớp 12, năm học 2021-2022

Căn cứ Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ thông báo số 362/TB-THPT CNN ngày 11/3/2022 về việc kế hoạch tổ chức dạy học từ ngày 14/03/2022;

Căn cứ kế hoạch-nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo việc tổ chức kiểm tra-đánh giá giữa kỳ cho học sinh khối lớp 10-11-12 và kiểm tra-đánh giá cuối học kỳ 2 cho học sinh khối lớp 12, năm học 2021-2022 như sau:  

1. Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ 2

- Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng MS. Teams.

- Tổ chức triển khai: Các bộ môn chủ động thống nhất nội dung ôn tập và hình thức kiểm tra-đánh giá, tổ chức tại lớp học. Các trưởng nhóm chuyên môn báo cáo kế hoạch triển khai cho Ban Giám hiệu trước ngày 20/03/2022.

- Thời gian tiến hành:

+ Khối lớp 12: Xong trước ngày 12/03/2022.

+ Khối lớp 10 và 11: Xong trước ngày 26/03/2022.

2. Kiểm tra cuối kỳ 2 cho học sinh khối lớp 12

- Địa điểm: Trực tiếp tại Trường.

- Số báo danh, danh sách phòng thi: Học sinh xem tại đây>>>.

- Các môn dự thi trực tiếp: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Các bộ môn còn lại: Học sinh tiến hành làm dự án, bài tập lớn hoặc bài kiểm tra do nhóm chuyên môn thống nhất triển khai tại lớp học.

- Lịch kiểm tra:

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Hình thức

(Trắc nghiệm-TN, Tự luận)

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ làm bài

Thời gian thu bài

21/3/2022

(Sáng)

GDCD

TN

45 phút

7h45

7h50

8h35

Ngữ văn

Tự luận

120 phút

8h50

8h55

10h55

22/3/2022

(Sáng)

Địa lý

TN

45 phút

7h45

7h50

8h35

Vật lý

TN

45 phút

8h50

8h55

9h40

Toán

TN

90 phút

9h55

10h00

11h30

23/3/2022

(Sáng)

Lịch sử

TN

45 phút

7h45

7h50

8h35

Ngoại ngữ 1

TN

60 phút

8h50

8h55

9h55

Hóa học

TN

45 phút

10h10

10h15

11h00

- Phòng, chống dịch bệnh: Thực hiện theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Đối với những trường hợp F0, F1, học sinh ở khu vực vùng 3-4 từ ngày 21/3/2021 sẽ ở nhà chủ động tự ôn tập trong thời gian bắt buộc cách ly y tế và tham gia kỳ thi kết thúc học kỳ 2 trực tiếp tại Trường vào thời điểm phù hợp.

 (Học sinh khối lớp 12 học trực tiếp bình thường theo thời khóa biểu từ ngày Thứ 5, 24/3/2022)

3. Yêu cầu

*Trước ngày kiểm tra:

- Tiếp tục ôn tập theo đề cương ôn tập và hướng dẫn của các thầy cô bộ môn;

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị học tập phục vụ cho làm bài kiểm tra trực tuyến giữa học kỳ 2 như thiết bị điện tử có kết nối mạng và sử dụng được tính năng Video và Audio, hệ thống đường truyền tốt, không gian học tập nghiêm túc và yên tĩnh, bút viết, giấy nháp.  

* Tại các buổi kiểm tra:

- Thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, đặc biệt thông điệp 5K;

- Có mặt tại lớp học đúng giờ quy định;

- Thực hiện các quy trình làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của các cán bộ coi thi;

- Không được phép sử dụng tài liệu liên quan đến các môn thi;

- Đối với kiểm tra trực tuyến: Học sinh chỉ được phép sử dụng duy nhất 01 thiết bị điện tử để thực hiện làm bài thi (đối với bài kiểm tra giữa kỳ); trong trường hợp đặc biệt, cần xin ý kiến của cán bộ coi thi để được giải quyết. Tất cả học sinh bật tính năng Video và tắt tính năng Audio trong suốt thời gian làm bài; chỉ được bật tính năng Audio khi được yêu cầu.

 Đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với hội cha mẹ học sinh thông báo kế hoạch cho học sinh các lớp và tổ chức quán triệt về việc chấp hành quy định phòng thi. Đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ 2, nghiêm túc thực hiện nội quy Nhà trường, đặc biệt các quy định trong phòng thi. Nếu vi phạm quy định trong phòng thi, học sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Trân trọng thông báo./.