Thông báo về việc tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2 cho học sinh toàn trường và kiểm tra-đánh giá cuối kỳ 2 đối với học sinh khối lớp 12, năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch-nhiệm vụ năm học 2022-2023, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo việc tổ chức kiểm tra-đánh giá giữa kỳ cho học sinh khối lớp 10-11-12 và kiểm tra-đánh giá cuối học kỳ 2 cho học sinh khối lớp 12, năm học 2022-2023 như sau:  

1. Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ 2

- Hình thức: Trực tiếp tại lớp học.

- Tổ chức triển khai: Các bộ môn chủ động thống nhất nội dung ôn tập và hình thức kiểm tra-đánh giá, tổ chức tại lớp học. Các trưởng nhóm chuyên môn nộp ma trận đề thi và kế hoạch đánh giá giữa kỳ đối với những môn học thực hiện theo sản phẩm dự án trước ngày 16/3/2023.

- Thời gian tiến hành:

+ Khối lớp 12: Xong trước ngày 15/3/2023.

+ Khối lớp 10 và 11: Xong trước ngày 31/3/2023.

2. Kiểm tra-đánh giá cuối kỳ 2 cho học sinh khối lớp 12

- Địa điểm: Trực tiếp tại Trường.

- Số báo danh, danh sách phòng thi: xem tại đây>>>

- Các môn được tổ chức theo phòng thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Các bộ môn còn lại: Học sinh tiến hành làm dự án, bài tập lớn hoặc bài bài kiểm tra do nhóm chuyên môn thống nhất triển khai tại lớp học.

- Lịch kiểm tra:

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Hình thức

(Trắc nghiệm-TN, Tự luận)

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ làm bài

Thời gian thu bài

Thứ 5

30/3/2023

(Sáng)

GDCD

TN

45 phút

7h40

7h45

8h30

Sinh học

TN

45 phút

8h40

8h45

9h30

Ngữ văn

Tự luận

120 phút

9h45

9h50

11h50

Thứ 6

31/3/2023

(Sáng)

Địa lý

TN

45 phút

7h45

7h50

8h35

Vật lý

TN

45 phút

8h50

8h55

9h40

Toán

TN

90 phút

9h55

10h00

11h30

Thứ 7

01/4/2023

(Sáng)

Lịch sử

TN

45 phút

7h45

7h50

8h35

Ngoại ngữ 1

TN

60 phút

8h50

8h55

9h55

Hóa học

TN

45 phút

10h10

10h15

11h00

(Học sinh khối lớp 12 học bình thường theo thời khóa biểu từ ngày 27/3-29/3/2023)

3. Yêu cầu

- Học sinh ôn tập theo đề cương ôn tập và hướng dẫn của các thầy cô bộ môn trước ngày kiểm tra;

- Tại các ngày kiểm tra, thí sinh có mặt tại phòng thi chậm nhất vào 7h25 sáng. Thí sinh có mặt sau 15 phút tính giờ làm bài của môn nào sẽ không được phép vào phòng thi và dự thi môn đó. Các trường hợp đặc biệt, cán bộ coi thi xin ý kiến của trưởng ban coi thi để xử lý.

- Thí sinh thực hiện các quy trình làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của các cán bộ coi thi;

- Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu liên quan đến các môn thi và các thiết bị thu-phát sóng và truyền tin; không được làm lộ thông tin đề thi và bài làm; không trao đổi bài làm và đề thi với thí sinh khác.

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với hội cha mẹ học sinh thông báo kế hoạch cho học sinh các lớp và tổ chức quán triệt về việc chấp hành quy định phòng thi. Đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ 2, nghiêm túc thực hiện nội quy Nhà trường, đặc biệt các quy định trong phòng thi. Nếu vi phạm quy định trong phòng thi, học sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Trân trọng thông báo./.