Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi chọn các đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023

       Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn các đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
        1. Nội dung chương trình thi:
Theo Chương trình giáo dục Trung học phổ thông (THPT) hiện hành và Chương trình chuyên sâu các môn Chuyên cấp Trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
        2. Môn thi: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc.
        3. Thời gian: Ngày 08/10/2022 (Thứ Bảy) thi môn Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc.
        4. Địa điểm: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
        5. Công bố kết quả:
        Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội sẽ công bố kết quả thi và ra quyết định thành lập các Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023. Kết quả thi sẽ được thông báo trên website của Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội và website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trước ngày 18/10/2022.
Trân trọng thông báo!

Đoc toàn văn thông báo tại đây>>>