Thông báo về việc đăng ký học môn Giáo dục Thể chất năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Số: 350/TB- THPT CNN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học môn Giáo dục Thể chất năm học 2021-2022

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức dạy và học môn Giáo dục thể chất (GDTC) trong năm học 2021-2022 theo hình thức câu lạc bộ Thể dục – Thể thao (gọi tắt là CLB). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: toàn bộ học sinh khối 10, 11, 12

2. Bộ môn giảng dạy:

- Các bộ môn giảng dạy bao gồm: Điền kinh, Yoga, Võ thuật Vovinam, Zumba.

- Lượng CLB dự kiến như sau:

+ Điền kinh: 51 CLB;

+ Yoga: 3 CLB;

+ Zumba: 3 CLB;

+ Vovinam: 2 CLB.

3. Hình thức đăng ký: Trực tuyến

3.1. Link đăng ký:

STT

CLB

Link đăng ký

1

Điền kinh

Tại đây

2

Yoga

Tại đây

3

Vovinam

Tại đây

4

Zumba

Tại đây

 

3.2. Thời hạn đăng ký:

- Khối 11: 2 ngày 18,19/9/2021

- Khối 12: 2 ngày 20, 21/9/2021

-  Khối 10: 2 ngày 22, 23/9/2021

3.3. Một số lưu ý:

- Mỗi học sinh đăng ký 01 câu lạc bộ Thể thao cho việc học GDTC trong cả năm học. Đây là lớp học chính khóa theo quy định của Nhà trường; nếu học sinh nào không tham gia học sẽ nhận mức đánh giá KHÔNG ĐẠT môn GDTC của năm học này.

- Mỗi lớp CLB bao gồm 35 thành viên. Tại lúc đăng ký, nếu CLB nào hết chỗ thì học sinh buộc phải chọn CLB khác.

- Hết thời hạn đăng kí của từng khối, link đăng kí sẽ tự động đóng, trường hợp học sinh nào chưa đăng kí  được CLB Thể thao sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của Nhà trường.

4. Kinh phí

STT

Câu lạc bộ

Mức phí (cả khoá học)

Ghi chú

1

Điền kinh (ĐK)

Miễn phí

 

2

Yoga

600.000đ

Giáo viên mời ngoài

3

Zumba

600.000đ

4

Vovinam

600.000đ

5. Thời khóa biểu

Thời gian học: Từ 27/9/2021 đến hết tháng 2/2022.

THỜI GIAN

Thứ2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Ca 1

07h30 – 9h00

ĐK1

ĐK13

 

 

 

ĐK40

ĐK2

ĐK14

 

 

 

ĐK41

ĐK3

ĐK15

 

 

 

ĐK42

     

 

 

Vovinam1

     

 

 

Zumba1

     

 

 

 

Ca 2

09h15 - 10h45

ĐK4

ĐK16

ĐK25

 

Yoga 1

ĐK43

ĐK5

ĐK17

ĐK26

 

 

ĐK44

ĐK6

ĐK18

ĐK27

 

 

ĐK45

   

 

 

 

Vovinam2

   

 

 

 

Zumba2

Chiều

Ca 3

13h30 - 15h00

ĐK7

ĐK19

 

ĐK28

ĐK34

ĐK46

ĐK8

ĐK20

 

ĐK29

ĐK35

ĐK47

ĐK9

ĐK21

 

ĐK30

ĐK36

ĐK48

   

 

 

Yoga 2 

Zumba3

   

 

 

 

 

Ca 4

15h15 - 16h45

ĐK10

ĐK22

 

ĐK31

Yoga 3

ĐK49

ĐK11

ĐK23

 

ĐK32

ĐK37

ĐK50

ĐK12

ĐK24

 

ĐK33

ĐK38

ĐK 51

   

 

 

ĐK39

 

Ghi chú: Khung thời gian trên áp dụng cho mỗi ca học trực tiếp (45 phút/tiết). Khi học trực tuyến, mỗi ca học kéo dài 60 phút (30 phút/tiết).

6. Địa điểm học tập: Trực tuyến hoặc trực tiếp

Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, học sinh sẽ học theo hình thức trực tuyến với sự hướng dẫn của giáo viên. Cụ thể:

STT

Môn học

Trực tuyến

Học trực tiếp

1

Điền kinh

Hình thức học: Học sinh học trực tuyến  theo quy định của nhà trường

Thời lượng: 60 phút lý thuyết + thực hành

Khu liên hợp thể thao, trường ĐH Ngoại ngữ

2

Yoga

Tầng 5, nhà đa năng, trường THPT CNN

3

Zumba

Tầng 5, nhà đa năng, trường THPT CNN

4

Vovinam

Sân trường THPT CNN

 

7. Đối tượng được miễn học môn GDTC:

Học sinh đang là vận động viên thuộc các đội tuyển cấp tỉnh/thành phố vẫn đang dự thi giải Quốc gia được miễn học môn GDTC.

8. Nội quy và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập câu lạc bộ thể thao năm học 2021-2022: xem tại đây.

Mọi vấn đề thắc mắc, học sinh liên hệ với thầy Tô Hùng Huy (Trưởng nhóm GDTC) - SĐT: 0988 441 563 hoặc thầy Nguyễn Hồng Quang (cán bộ Văn phòng)- SĐT: 032 630 1769.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • GVCN lớp (để p/h)
  • Lưu: VP, Q.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lại Thị Phương Thảo