Thông báo về việc đăng ký tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học sinh khối 12 năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch năm học của Nhà trường và theo lịch thi của Trung tâm Khảo thí- Trường Đại học Ngoai ngữ- ĐHQGHN, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học sinh (HS) khối 12 như sau:

1. Lịch thi, hạn đăng kí và đối tượng dự thi

Lịch thi

Thời hạn đăng kí

Đối tượng dự thi

Ngày 01/04/2023

(cả ngày)

06/03- 09/03/2023

HS khối 12 chuyên tiếng Anh (bắt buộc) và các lớp chuyên khác khối 10, 11, 12 có nhu cầu.

 

* Lịch thi môn Nói có thể được sắp xếp vào chiều Thứ 7 (01/04/2023) hoặc sáng Chủ Nhật (02/04/2023).

2. Đăng kí dự thi

2.1 Hình thức đăng ký: HS trực tiếp đăng ký và nộp lệ phí thi tại Văn phòng Nhà trường từ ngày 06/03/2023 đến trước 16h00, ngày 09/03/2023.   

2.2 Lệ phí dự thi: 600.000 VNĐ

3. Định dạng bài thi: xem Phụ lục 2

4. Danh sách phòng thi

Học sinh xem danh sách phòng thi và số báo danh tại website http://vstep.vn trước 05 ngày khi kỳ thi diễn ra.

5. Kết quả thi

Thông báo tại website http://vstep.vn sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi.

6. Chứng chỉ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau ngày công bố kết quả thi trên Website, HS cần đăng ký và nộp phí 100.000VNĐ tại Phòng 106- Nhà A4 Trường ĐHNN. Nhà trường chỉ cấp Chứng chỉ một lần duy nhất.

- HS nhận Chứng chỉ sau 25 ngày làm việc kể từ ngày thi.

7. Lịch phát Chứng chỉ

Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần tại Trung tâm Khảo thí - Phòng 106- Nhà A4 - Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

8. Trường hợp HS được miễn thi hoặc đã đăng ký dự thi nhưng không dự thi 

8.1. Trường hợp HS được miễn tham dự kỳ thi ĐGNLNN:

- Học sinh được miễn tham dự kỳ thi ĐGNLNN nếu thuộc đối tượng sau đây: Có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt trình độ C1 trở lên còn giá trị trong vòng 02 năm tính đến ngày dự thi (01/04/2023). Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương với trình độ C1 được quy định cụ thể ở Phụ lục 1.

8.2. Trường hợp HS đã đăng ký dự thi nhưng không dự thi:

- HS đã đăng ký dự thi nhưng bỏ thi không có lý do chính đáng: HS chủ động đăng ký dự thi tại Trung tâm Khảo thí-Trường ĐHNN và nộp mức lệ phí thi như thí sinh tự do (1.800.000 đồng/HS); hoặc đăng ký thi các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được công nhận (xem tại Phụ lục 1). Học sinh nộp Chứng chỉ kết quả thi (bản sao công chứng) tại Văn phòng Nhà trường trước ngày 30/5/2023.

- HS đã đăng ký dự thi nhưng không thể dự thi vì lý do chính đáng: HS làm đơn, sau đó nộp tại Văn phòng tối thiểu 05 ngày trước ngày thi. HS được bảo lưu lệ phí thi và được chuyển sang kỳ thi có định dạng bài thi tương tự gần nhất.

Trân trọng thông báo./.