Thông báo về việc đăng ký tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học sinh khối 12 năm học 2019 - 2020

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc đăng ký tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học sinh khối 12 năm học 2019 - 2020 như sau: