Thông báo về việc điều chỉnh về thời gian học của học sinh khối 12 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Căn cứ Kết luận của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tại phiên họp sáng ngày 07/3/2020; căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điều chỉnh về thời gian học của học sinh khối 12 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tại Thông báo số 200/TB-ĐHNN ngày 06/3/2020 như sau:

          Toàn thể học sinh khối 12 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tiếp tục học tập tại gia đình từ nay đến hết ngày Chủ nhật, 15/3/2020.

          Thời gian học tập của học sinh các khối 10 và 11 thực hiện theo nội dung Thông báo số 166/TB-ĐHNN ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng./.

Chi tiết xem tại file ảnh dưới đây.