Thông báo của nhà trường

Ban Giám hiệu thông báo về việc kế hoạch Giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh, năm học 2020-2021 như sau:

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc tuyển chuyên viên hợp đồng phụ trách công tác Đoàn thanh niên tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về việc tổ chức Kỳ thi, danh sách phòng thi, lịch làm việc kỳ thi và quy chế phòng thi Kỳ thi HSG cấp ĐHQGHN và chọn đội tuyển HSGQG năm học 2020-2021...

Chương trình định hướng và phát triển tân học sinh 10+ năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế môn Công nghệ khối 11, 12: xem tại đây>>>

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo danh sách và thời khóa biểu các CLB môn Giáo dục thể chất năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

Trường ĐHNN – ĐHQGHN công bố Quyết định về việc Ban hành cấu trúc đề thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021:

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ xin thông báo danh sách lớp môn học Ngoại ngữ 2 (kèm theo danh sách miễn học). Học sinh xem thời gian và địa điểm trong danh sách từng lớp môn học

Nhằm mục đích chia sẻ với các bậc phụ huynh những thông tin quan trọng về kế hoạch giáo dục của Nhà trường trong năm học 2020 - 2021, Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo Kế hoạch gặp mặt phụ huynh học sinh khối 10 như sau:....

Pages