Thông báo về việc phương án dạy - học từ ngày 01/03 đến ngày 07/03/2021

Căn cứ TB số 208/TB-ĐHNN ngày 25/02/2021 của Trường ĐHNN- ĐHQGHN;
Căn cứ công văn số 557/SGDĐT-CTTT ngày 26/2/2021 của Sở GDĐTHN; 

Căn cứ công văn số 272/UBND-KGVX ngày 27/2/2021 của UBNDTPHN;  

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo phương án dạy-học trong tuần từ ngày 01/03-07/3/2021 như sau:

1. Thứ Hai, ngày 01/3/2021: Toàn trường tiếp tục dạy học trực tuyến theo TKB và thời gian biểu thực hiện từ ngày 22/02.

2. Từ Thứ Ba 02/3/2021 đến Thứ 7 ngày 06/03/2021: Thực hiện dạy học theo TB số 208/TB-ĐHNN của HT Đỗ Tuấn Minh. Cụ thể như sau:
- Khối 12: Toàn bộ các môn học (kể cả NN1) học trực tiếp theo TKB. Một vài lớp NN1 khối 12 học buổi thứ hai: triển khai dạy học trực tuyến. (NN2 khối 12 đã hoàn thành CT học)
- Khối 11, 10: Các môn học (trừ NN1, NN2) học trực tiếp theo TKB. Các môn NN1 và NN2 học buổi thứ hai: tiếp tục học trực tuyến trên Teams.

3. Thời gian biểu: Áp dụng từ ngày 02/3/2021 - 07/03/2021:
- Học trực tiếp: Điều chỉnh 40 phút/tiết. Giữa các tiết học nghỉ giải lao 10 phút.
- Học trực tuyến: Điều chỉnh còn 35 phút/tiết. Giữa các tiết học nghỉ giải lao 10 phút. Tiết 1 bắt đầu từ 7h30 (sáng) và 14h00 (chiều).
4. Phòng chống dịch bệnh:
Thực hiện theo công văn số 557/SGDĐT-CTTT ngày 26/2/2021 của Sở GDĐTHN.
- Đề nghị toàn bộ CB-GV thực hiện phòng chống dịch bệnh nghiêm túc.
- GVCN các lớp phổ biến nội dung liên quan đến phòng chống dịch bệnh cho HS và PHHS. Nếu vi phạm, HS sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. 
- Văn phòng Nhà trường chuẩn bị sẵn sàng cho việc HS, GV quay trở lại trường từ ngày 02/03/2021.
- Đoàn TN: tiếp tục tuyên truyền nội dung 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên các kênh: hệ thống loa tổng của Nhà trường vào đầu giờ tiết 1 (trước 5-10 phút), giữa giờ ra chơi; Chuyên Ngoại ngữ News. 

Từ ngày 08/03/2021, Nhà trường thực hiện theo các chỉ đạo tiếp theo về phương án dạy-học.

BAN GIÁM HIỆU