Thông báo về việc thi tuyển bổ sung hệ chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2017-2018

THÔNG BÁO 

Về việc thi tuyển bổ sung hệ chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học Phổ thông Chuyên ban hành theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 4444/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2017 – 2018;

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thi tuyển bổ sung cho hệ chuyên lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xét tuyển:

Theo Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Điều 11 Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 4444/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Đối tượng, điều kiện dự thi:

Là học sinh hệ không chuyên đang học lớp 10 các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc tại THPT Chuyên Ngoại ngữ, có hạnh kiểm xếp loại Tốt và học lực xếp loại Giỏi năm học 2017-2018.

3. Chỉ tiêu bổ sung:

Tổng chỉ tiêu: 48 học sinh (trong đó tiếng Anh: 30, tiếng Nga: 05, tiếng Pháp: 05, tiếng Trung: 02, tiếng Đức: 02, tiếng Nhật: 02, tiếng Hàn Quốc:02).

4. Môn thi:

          Môn Ngoại ngữ chuyên (là môn Ngoại ngữ 1 học sinh đang học tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ).

          Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề).

5. Định dạng đề thi:

          Xem phụ lục kèm theo thông báo này. (Quý phụ huynh và các em học sinh có thể xem cấu trúc đề thi tại link)

6. Đăng kí thi:  

          - Thời gian đăng kí từ ngày 21/05/2018 đến hết ngày 24/05/2018.

          - Xét duyệt điều kiện dự thi: 25/05/2018

          - Địa điểm đăng kí: Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

7. Lệ phí thi: 200.000 đồng/học sinh.

8. Lịch tập trung: 8h00, ngày 31/05/2018 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

9. Công bố kết quả thi:

          Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 08/06/2018 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQGHN.