Thông báo về việc trúng tuyển đại học chính quy có điều kiện đối với các học sinh đạt giải chính thức kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, kì thi chọn học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, học sinh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia

Thông báo về việc trúng tuyển đại học chính quy có điều kiện đối với các học sinh đạt giải chính thức kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, kì thi chọn học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, học sinh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố danh sách và điều kiện trúng tuyển dành cho các đối tượng học sinh giỏi của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020 như sau:

1. Công nhận trúng tuyển đại học chính quy có điều kiện đối với 10 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020 (theo phụ lục đính kèm 1);

2. Công nhận trúng tuyển đại học chính quy có điều kiện đối với 63 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kì thi chọn học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia năm học 2020 (theo phụ lục đính kèm 2);

3. Công nhận trúng tuyển đại học chính quy có điều kiện đối với 27 học sinh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020 (theo phụ lục đính kèm 3);

4. Điều kiện trúng tuyển:

- Đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ;

- Tốt nghiệp THPT Quốc gia

- Có nguyện vọng xét tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Xem chi tiết thông báo tại các ảnh dưới đây.