Thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học chính quy vào Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020.