Thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
___________________________
Số:   326 /TB-ĐHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________
Hà Nội, ngày       tháng  4  năm 2016

 

THÔNG BÁO 
 Về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 
trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 
vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

_________________________________________________________

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT, ngày 26/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT, ngày 26/2/2016  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015-TT-BGDĐT, ngày 26/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1062/BGDĐT- KTKĐCLGD, ngày 18/3/2016 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/02/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT và bậc đại học ở ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định 3737/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2014.

Căn cứ Hướng dẫn số 847/HD-ĐHQGHN ngày 31/3/2016 về công tác thi và tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 ở ĐHQGHN;

Căn cứ Hướng dẫn số 999/HD-ĐHQGHN ngày 12/4/2016 về công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2016 ở ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN) thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành học của Trường như sau:

1. Tuyển thẳng và xét tuyển thẳng

1.1. Đối tượng tuyển thẳng: Thí sinh thuộc MỘT trong hai đối tượng sau:

 1. Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức, thi đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia, và đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT;
 2. Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN (có Quyết định và Giấy chứng nhận học sinh giỏi của ĐHQGHN), thi đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia và đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT.

Ghi chú: Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức hoặc/và kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả và được tuyển thẳng vào ĐHNN khi đáp ứng đủ các tiêu chí hạnh kiểm Tốt 3 năm THPT và thi đỗ tốt nghiệp THPT.

1.2. Đối tượng xét tuyển thẳng:

Thí sinh là học sinh các lớp chuyên Ngoại ngữ thuộc các trường THPT chuyên trên toàn quốc đạt danh hiệu học sinh giỏi trong cả 3 năm THPT, đạt hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT (danh mục các trường THPT chuyên tại Phụ lục 1), có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có môn thi tốt nghiệp THPT dưới 6,0 điểm.

Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị ĐHNN – ĐHQGHN xét tuyển thẳng.

1.3Chỉ tiêu tuyển thẳng và xét tuyển thẳng:

            Tổng chỉ tiêu 360 thí sinh.     

            Trong trường hợp số lượng hồ sơ đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu, Trường ưu tiên tuyển đối với đối tượng tuyển thẳng. Với đối tượng xét tuyển thẳng, Trường căn cứ vào trung bình chung kết quả môn Ngoại ngữ trong 3 năm học THPT để xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

            Chỉ tiêu tuyển thẳng và xét tuyển thẳng phân bổ theo ngành học cụ thể như sau:
 

STT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu
1 Ngôn ngữ Anh D220201 65
2 Sư phạm tiếng Anh D140231 65
3 Ngôn ngữ Nga D220202 20
4 Sư phạm Tiếng Nga D140232 15
5 Ngôn ngữ Pháp D220203 30
6 Sư phạm Tiếng Pháp D140233 20
7 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 30
8 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D140234 15
9 Ngôn ngữ Đức D220205 20
10 Ngôn ngữ Nhật D220209 30
11 Sư phạm Tiếng Nhật D140236 15
12 Ngôn ngữ Hàn Quốc D220210 30
13 Ngôn ngữ Ả rập D220211 5
  Tổng   360

 
Ghi chú: Không hạn chế chỉ tiêu đối với thí sinh đăng ký ngành học đúng với môn Ngoại ngữ đoạt giải hoặc môn Ngoại ngữ chuyên.
 
1.4. Danh mục ngành học được tuyển thẳng và xét tuyển thẳng:
 

STT Môn đạt giải học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc môn chuyên tại các trường THPT chuyên Tên ngành học được tuyển thẳng
 1.  
Tiếng Anh Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh
Sư phạm tiếng Nga, Ngôn ngữ Nga
Sư phạm tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp
Sư phạm tiếng Trung, Ngôn ngữ Trung
Ngôn ngữ Đức
Sư phạm tiếng Nhật, Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Ngôn ngữ Ả rập
 1.  
Tiếng Nga Sư phạm tiếng Nga, Ngôn ngữ Nga
 1.  
Tiếng Pháp Sư phạm tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp
 1.  
Tiếng Trung Sư phạm tiếng Trung, Ngôn ngữ Trung
 1.  
Tiếng Đức Ngôn ngữ Đức
 1.  
Tiếng Nhật Ngôn ngữ Nhật, Sư phạm tiếng Nhật

 
 
1.5. Hồ sơ tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và thời hạn, lệ phí nộp hồ 

a) Hồ sơ:

Đối tượng tuyển thẳng:

 • Phiếu đăng kí tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 • Bản photo giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc cấp ĐHQGHN;
 • Kết quả hạnh kiểm 3 năm THPT;
 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
 • Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

Đối tượng xét tuyển thẳng:

 • Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 • Kết quả học lực và hạnh kiểm 3 năm THPT; Thư giới thiệu của Hiệu trưởng trường THPT chuyên; Kết quả thi THPT quốc gia;
 • Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
 • Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

b) Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/4/2016 đến 17h00 ngày 25/7/2016

             Đối tượng (1) thuộc diện tuyển thẳng nộp hồ sơ qua các Sở Giáo dục và đào tạo. Sở Giáo dục và đào tạo xác nhận và gửi toàn bộ hồ sơ về Hội đồng Tuyển sinh Đại học (HĐTSĐH) 2016 của Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

            Đối tượng (2) thuộc diện tuyển thẳng và đối tượng diện xét tuyển thẳng nộp hồ sơ tại các trường THPT chuyên, Hiệu trưởng trường THPT chuyên gửi Hồ sơ kèm Công văn đề nghị xem xét tuyển thẳng và xét tuyển thẳng về HĐTSĐH 2016 của Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

            Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN (phòng 107, nhà A1), Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

c) Trường Đại học Ngoại ngữ xét và công bố kết quả trúng tuyển thẳng và xét tuyển thẳng đại học chính quy năm 2016 làm 02 đợt:

Đợt 1: trước ngày 30/6/2016

Để tạo điều kiện cho thí sinh biết kết quả trước khi thi THPT quốc gia, trường tiếp nhận hồ sơ từ các Sở Giáo dục và đào tạo và từ các trường THPT chuyên. Tuy nhiên, những thí sinh đủ điều kiện chỉ được xét trúng tuyển khi đáp ứng được yêu cầu tốt nghiệp THPT quốc gia, đối tượng xét tuyển thẳng còn cần đáp ứng điều kiện về kết quả thi THPT quốc gia. Thí sinh phải hoàn thiện giấy tờ xác nhận tốt nghiệp THPT quốc gia sau khi kỳ thi THPT quốc gia có kết quả.

Đợt 2: trước ngày 05/8/2016 

Thí sinh xem danh sách trúng tuyển diện tuyển thẳng và xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ulis.edu.vn/

d) Lệ phí tuyển thẳng và xét tuyển thẳng: 30.000 đồng /thí sinh/hồ sơ.

            Các Sở Giáo dục và đào tạo và các trường THPT chuyển lệ phí theo số lượng hồ sơ về tài khoản của Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thông tin tài khoản:

 • Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Số tài khoản: 1507201059468
 • Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

 Khi nộp lệ phí yêu cầu ghi rõ: lệ phí xét tuyển thẳng đại học 2016 vào trường ĐHNN-ĐHQGHN của Sở GD&ĐT….hoặc của trường THPT....

2. Ưu tiên xét tuyển 

2.1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: 

Thí sinh đạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức và thi đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia không dùng quyền tuyển thẳng, sau khi thi bài thi Đánh giá năng lực và bài thi Ngoại ngữ, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do trường ĐHNN quy định, được ưu tiên xét tuyển vào trường ĐHNN-ĐHQGHN.

2.2 Số lượng tuyển: Không giới hạn số lượng.

2.3. Thủ tục và thời hạn nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển

a) Hồ sơ ưu tiên xét tuyển:

 • Phiếu đăng kí ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 • Bản photo công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp ĐHQGHN; Kết quả học lực ở bậc THPT.

b) Thời hạn nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển:

 • Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng kí xét tuyển (ĐKXT) vào trường ĐHNN-ĐHQGHN qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp cho Hội đồng TSĐH năm 2016 của Trường Đại học Ngoại ngữ.
 •  Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN (phòng 108, nhà A1), Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Thời gian nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển:

        + Đợt 1 từ ngày 13/6/2016 đến 17h00 ngày 24/6/2016
        + Đợt 2 từ ngày 16/8/2016 đến 17h00 ngày 25/8/2016        

Trân trọng thông báo./.
 

Nơi nhận:
- ĐHQGHN (để báo cáo);
- Các Sở GD&ĐT; các trường THPT chuyên  
 (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: HCTH, ĐT, vH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Ngô Minh Thủy

 

 
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

__________________________
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________
 

PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐƯỢC PHÂN BỔ
CHỈ TIÊU TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ NĂM 2016
(Kèm  theo Thông báo số 326 /TB-ĐHNN ngày 19 tháng 4  năm 2016)

 

TT Mã trường Tên trường Tỉnh/Thành phố
 1.  
19.009 THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh
 1.  
18.012 THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Giang
 1.  
24.011 THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam
 1.  
1A.003 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Hà Nội
 1.  
1A.037 THPT Chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Hà Nội
 1.  
1A.045 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN Hà Nội
 1.  
1A.144 THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hà Nội
 1.  
1B.162 THPT Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội
 1.  
21.013 THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương
 1.  
03.013 THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng
 1.  
23.012 THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hoà Bình
 1.  
22.011 THPT Chuyên Hưng Yên Hưng Yên
 1.  
10.002 THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn
 1.  
25.002 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định
 1.  
29.006 THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
 1.  
15.001 THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ
 1.  
17.001 THPT Chuyên Hạ Long Quảng Ninh
 1.  
26.002 THPT  Chuyên Thái Bình Thái Bình
 1.  
12.010 THPT Chuyên (Năng khiếu) Thái Nguyên Thái Nguyên
 1.  
28.118 THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hoá
 1.  
16.012 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc

 
 Tải về thông báo: Bấm vào đây để tải về PDF file.

 FLSS News