Tra cứu kết quả thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 07/06/2020

TRA CỨU KẾT QUẢ THI THỬ LỚP 10 THPT CNN NGÀY 07/6/2020

Thí sinh sử dụng mã tra cứu đã cấp để tra kết quả thi.