Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ khai giảng các lớp cấp tốc ôn thi năm 2018 (Theo phương thức tuyển sinh mới)

Nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Nhà trường mở các lớp ôn thi cấp tốc Văn, Toán, Anh, Đức, Nhật, Hàn, Trung, Pháp. Lịch học các lớp như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG: 15/01/2018

Lưu ý:  Phụ huynh cần đăng ký ngay để Nhà trường sắp xếp lớp tốt nhất.

Quý vị có thể tại lịch học tại đây: /sites/default/files/u32/ct_9-1.pdf