Tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Năm 2016, ĐHQGHN tiếp tục áp dụng Đề án tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt tại công văn số 1286/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/3/2015 và có điều chỉnh một số nội dung trong đề án cho phù hợp.

Công tác tổ chức thi và tuyển sinh ĐHCQ năm 2016 của ĐHQGHN cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI

1.1. Môn thi

a)  Bài thi ĐGNL gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 195 phút. Thí sinh hoàn thành bài thi ĐGNL trong một ca thi của mỗi đợt thi. Kết quả thi ĐGNL có giá trị để ĐKXT vào ĐHQGHN và vào các trường đại học, cao đẳng không thuộc ĐHQGHN được ĐHQGHN đồng ý cho phép sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển. Kết quả thi ĐGNL được bảo lưu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thi.

b) Bài thi ĐGNL ngoại ngữ là một trong các tiếng Anh (D1), tiếng Nga (D2), tiếng Pháp (D3), tiếng Trung Quốc (D4), tiếng Đức (D5) và tiếng Nhật (D6) gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90 phút. Kết quả thi ĐGNL ngoại ngữ chỉ có giá trị trong năm dự thi để xét tuyển vào Trường ĐHNN, một số đơn vị thuộc ĐHQGHN và vào các trường đại học, cao đẳng không thuộc ĐHQGHNđược ĐHQGHN đồng ý cho phép sử dụng kết quả thi ĐGNL ngoại ngữ để xét tuyển.

1.2. Nội dung và hình thức thi    

a) Nội dung: Kiến thức của đề thi thuộc chương trình trung học phổ thông (THPT), chủ yếu là chương trình lớp 12.

b) Hình thức thi: Thí sinh thực hiện bài thi ĐGNL và bài thi ĐGNL ngoại ngữ trực tiếp trên máy tính.

1.3. Định dạng và đề thi mẫu: Thí sinh có thể lên website của ĐHNN để xem chi tiết định dạng và đề thi mẫu các môn Ngoại ngữ, lên website của ĐHQGHN xem và thi thử bài thi ĐGNL.

1.4. Địa điểm thi

Năm 2016, ĐHQGHN tổ chức kỳ thi ĐGNL và ĐGNL ngoại ngữ tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng. 

1.5. Ngày thi, lịch thi 

Kỳ thi ĐGNL năm 2016 được tổ chức 2 đợt.

a) Đợt 1: Từ ngày 05/5/2016 đến ngày 08/5/2016 và

Từ ngày 13/5/2016 đến ngày 15/5/2016;

b) Đợt 2: Từ ngày 05/8/2016 đến ngày 15/8/2016.

Riêng bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ chỉ tổ chức thi vào lượt 1 đợt 1, tức từ 5/5/2016 đến ngày 8/5/2016

1.6. Đăng ký dự thi

a) Đối tượng và điều kiện dự thi

- Người học hết chương trình THPT; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT;

- Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; ĐKDT và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí ĐKDT theo quy định.

b) Đăng ký môn thi

- Thí sinh có nguyện vọng ĐKXT vào trường ĐHNN cần ĐKDT bài thi ĐGNL và bài thi ngoại ngữ.

- Bài thi ĐGNL ngoại ngữ gồm 6 thứ tiếng là Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật. Thí sinh ĐKDT bài thi Ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng ngành đào tạo.

c) Thời gian ĐKDT

- Đợt 1 từ 8h00 ngày 02/3/2016 đến 17h00 ngày 22/3/2016;

- Đợt 2 từ 8h00 ngày 15/6/2016 đến 17h00 ngày 25/6/2016.
Thí sinh ĐKDT theo thời gian quy định của mỗi đợt thi và được ĐKDT tất cả các đợt thi.

d) Hình thức ĐKDT

Thí sinh ĐKDT trực tuyến trên website của Trung tâm Khảo thí-ĐHQGHN theo địa chỉ: http://www.cet.vnu.edu.vn, mục “Đăng ký dự thi đánh giá năng lực”.

đ) Hồ sơ ĐKDT

Thí sinh hoàn thành đầy đủ, đúng các thông tin trong Phiếu ĐKDT được đăng tải trên website của Trung tâm Khảo thí-ĐHQGHN theo địa chỉ: http://www.cet.vnu.edu.vn, mục “Đăng ký dự thi ĐGNL”.

e) Lệ phí thi

Lệ phí thi thực hiện theo công văn số 18844/BTC-HCSN ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính:

- Lệ phí thi ĐGNL: 200.000 đ /thí sinh/lượt thi;

- Lệ phí thi ngoại ngữ : 150.000 đ/thí sinh/lượt thi.

- Lệ phí thi đã nộp không trả lại.

Thí sinh có thể nộp lệ phí thi theo hai cách:

- Nộp vào tài khoản của Trung tâm Khảo thí qua Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) theo mã ĐKDT.

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí (tầng 3, nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

II. CÔNG TÁC XÉT TUYỂN

2.1. Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Phương án tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của trường ĐHNN-ĐHQGHN năm 2016 như sau:

- Tuyển thẳng các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba các môn ngoại ngữ trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

- Xét tuyển thẳng những thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên đã tốt nghiệp THPT và đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN.

- Xét tuyển thẳng những thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT, tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên, có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt.

- Ưu tiên xét tuyển các thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Những thí sinh này phải tham gia dự thi ĐGNL và bài thi ĐGNL ngoại ngữ và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN và ĐHNN quy định.

2.2. Xét tuyển

Trường Đại học Ngoại ngữ xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ là một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật phù hợp với yêu cầu xét tuyển của từng chương trình đào tạo.

Trường ĐHNN xác định ngưỡng điểm trúng tuyển vào Trường theo điểm bài thi ĐGNL và điểm trúng tuyển vào ngành học theo điểm bài thi ĐGNL ngoại ngữ. Thí sinh đủ điểm vào Trường nhưng không đủ điểm vào ngành đăng ký xét tuyển được xem xét chuyển vào ngành học khác của Trường nếu còn chỉ tiêu.

3. Quy định về xét tuyển:  ĐHQGHN tổ chức xét tuyển 2 đợt.

3.1. Thời gian và hình thức ĐKXT

a) ĐKXT trực tuyến (online): Thí sinh ĐKXT qua cổng thông tin điện tử “Đăng ký xét tuyển ĐHCQ năm 2016” tại địa chỉ website của ĐHQGHN http://vnu.edu.vn hoặc địa chỉ website của các đơn vị đào tạo.

b) Thí sinh nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản của các đơn vị đào tạo qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

c) Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng)
Lệ phí đã nộp không được trả lại.

d) Thời gian ĐKXT:

                        - Đợt 1: từ ngày 13/6/2016 đến 16h30 ngày 24/6/2016

                        - Đợt 2: từ ngày 16/8 đến 16h30 ngày 25/8/2016

3.2. Quy định ĐKXT đối với thí sinh

a) Tìm hiểu đầy đủ thông tin về ngành đào tạo ĐKXT, các quy định xét tuyển của ĐHQGHN, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của ĐHQGHN.

b) Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ ĐKXT. Các HĐTS có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thông tin khai trong hồ sơ ĐKXT của thí sinh không đảm bảo tính chính xác.

c) Thí sinh chỉ được ĐKXT vào 1 đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN, tối đa 2 ngành học theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1, 2).

d) Thí sinh chỉ được hủy ĐKXT trực tuyến hoặc trực tiếp tại đơn vị ĐKXT, không hủy ĐKXT qua đường bưu điện. 

3.2. Thời gian công bố kết quả xét tuyển

Danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển sẽ được công bố trên website của các đơn vị đào tạo trước ngày 30/06/2016 (đợt 1) và trước ngày 30/8/2016 (đợt 2). Thí sinh được công nhận trúng tuyển cần phải tốt nghiệp THPT để đủ điều kiện nhập học.

Giấy báo thí sinh đạt ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN được gửi trực tiếp cho thí sinh theo địa chỉ do thí sinh cung cấp trước ngày 25/7/2016 (đợt 1) và trước ngày 30/8/2016 (đợt 2).
 
III. Trách nhiệm của thí sinh (Phần này cán bộ tư vấn tuyển sinh đọc để trả lời nếu học sinh có câu hỏi)

1. ĐKDT theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này;

2. Kiểm tra và ghi nhận thông tin về giấy báo dự thi trên website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN;

3. Mang theo CMND/căn cước công dân và 01 ảnh cỡ 4x6 cm đã ghi họ, tên, ngày tháng năm sinh trên mặt sau của ảnh khi đến dự thi(đây là điểm mới so với 2015);

4. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi:

a) Xuất trình CMND/căn cước công dân;

b) Nộp ảnh cho CBCT;

c) Nếu thấy có sai sót về số CMND/căn cước công dânvà họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh phải báo cáo ngay cho CBCT để xử lý kịp thời;

d) Trường hợp bị mất CMND/căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho CBCT xem xét, xử lý.

5. Chấp hành hiệu lệnh của Điểm thi và hướng dẫn của CBCT. Thí sinh đến muộn ngay sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi;

6. Được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ;

7. Không được mang và sử dụng điện thoại, thiết bị ghi âm, ghi hình, truyền tin hoặc chứa thông tin trong phòng thi. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu;

8. Ngồi đúng vị trí theo số báo danh, hận PTK;

9. Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những hành vi gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Thí sinh muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT và đứng lên trình bày công khai ý kiến khi được CBCT cho phép;

10. Không được rời phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát phòng thi. Trường hợp cần cấp cứu, Điểm trưởng quyết định việc đưa thí sinh ra khỏi phòng thi và khu vực thi;

12. Khi thực hiện làm bài thi ĐGNL thí sinh cần nắm vững những quy định:

a) Bài thi ĐGNL gồm 3 phần riêng biệt với thời gian hạn định của từng phần khác nhau.

Phần 1. Tư duy định lượng 1 (kiến thức Toán học), gồm 50 câu hỏi với thời gian hạn định là 80 phút. Các câu hỏi có dạng câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn hoặc câu hỏi điền giá trị số.

Phần 2. Tư duy định tính 1 (kiến thức Ngữ văn), gồm 50 câu hỏi với thời gian hạn định là 60 phút. Các câu hỏi có dạng câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn.

Phần 3. Thí sinh lựa chọn 1 trong 2 nội dung thi: Tư duy định lượng 2 (Khoa học Tự nhiên gồm khối kiến thức Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Tư duy định tính 2 (Khoa học Xã hội gồm khối kiến thức Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Sau thời gian 2 phút, thí sinh không chọn 1 trong 2 nội dung trên, máy tính sẽ tự động chọn nội dung Khoa học Tự nhiên. Mỗi nội dung có 40 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, thời gian hạn định là 55 phút.

b) Thí sinh phải làm lần lượt từng phần. Kết thúc phần 1 mới đến phần 2; kết thúc phần 2 mới đến phần 3. Thí sinh không thể quay lại các phần đã kết thúc để làm lại;

c) Thí sinh đăng nhập tài khoản (PTK được phát tại phòng thi) để thực hiện làm bài thi trên máy tính;

d) Thí sinh được thay đổi phương án lựa chọn (với các câu hỏi lựa chọn) hay nhập lại giá trị tính toán (đối với các câu hỏi điền giá trị) trong thời gian làm bài của từng phần thi;

đ) Trong khi thi, nếu thí sinh gặp sự cố về máy tính hay những bất thường khác cần phải báo ngay cho CBCT;

e) Trước khi ra khỏi phòng thi, thí sinh phải nộp lại PTK, giấy nháp và ký vào danh sách kết quả thi.

13.Khi làm bài thi ĐGNL ngoại ngữ, thí sinh cần nắm vững các quy định:

a) Thí sinh đăng nhập tài khoản (PTK được phát tại phòng thi) để thực hiện làm bài thi trên máy tính;

b) Thí sinh được thay đổi phương án lựa chọn trong thời gian làm bài;

c) Trong khi thi, nếu thí sinh gặp sự cố về máy tính hay những bất thường khác cần phải báo ngay cho CBCT;

d) Trước khi ra khỏi phòng thi thí sinh phải nộp lại PTK, giấy nháp và ký vào danh sách kết quả thi;

14. Thí sinh không được thoát ra khỏi tài khoản đăng nhập trong suốt quá trình làm bài thi hoặc tái khởi động lại màn hình, máy tính, đường truyền bằng bất cứ hình thức nào.