Về kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và chọn đội tuyển HSG cấp ĐHQGHN môn tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn vòng 1, năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và chọn đội tuyển HSG cấp ĐHQGHN môn tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn vòng 1, năm học 2020-2021 như sau:

1. Thời gian đăng ký dự thi:

1.1. Học sinh khối tiếng Nga, Pháp, Trung: trước ngày 03/7/2020

1.2. Học sinh khối tiếng Đức, Nhật, Hàn: trước ngày 10/9/2020

2. Ngày thi:

2.1. Tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung: 10/07/2020

2.2. Tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn: 16/9/2020

3. Nội dung thi: Nghe, Đọc, Viết, Từ vựng-Ngữ pháp. Thời gian: 180 phút

4. Điều kiện đăng ký dự thi:

Học sinh đạt học lực Khá trở lên, hạnh kiểm Tốt và điểm tổng kết môn Ngoại ngữ cả năm từ 8,0 trở lên.

*Lưu ý:  Học sinh là thành viên đội tuyển HSG Quốc gia chính thức môn tiếng Nga, Pháp, Trung năm học 2019-2020 được xét miễn thi chọn đội tuyển vòng 1.

5. Nơi đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi:

 - Học sinh đăng ký dự thi và nộp lê phí thi với giáo viên dạy Ngoại ngữ các lớp.

- Lệ phí thi: 100,000 đồng/học sinh

6. Danh sách phòng thi và số báo danh dự thi:

Học sinh xem trên website của Nhà trường trước ít nhất 02 ngày thi. Học sinh có thể liên hệ với các giáo viên phụ trách khi cần thiết.

-         Tiếng Nga: Cô Nguyễn Ngọc Lan, 0938 692 586

-          Tiếng Trung: Cô Bùi Thị Lan, 0946 395 384

-         Tiếng Pháp: Cô Phan Quỳnh Hương, 0914 602 291

-         Tiếng Đức: Cô Phạm Thị Thanh Tú, 0936 019 598

-         Tiếng Nhật: Cô Trần Kiều Hưng, 0919 561 315

-         Tiếng Hàn: Cô Nguyễn Hương Giang, 0988 659 553.