Về việc may đo đồng phục cho học sinh khối 10 (K50)

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về việc may đo đồng phục cho học sinh khối 10 (K50) năm học 2018-2019 như sau: 

1. Đối tượng: Toàn thể học sinh khối 10 (K50) nhập học 

2. Thời gian: 8h00-16h00, ngày 16/2018 và 23/6/2018. 

3. Địa điểm: Tại các phòng 112, 113, 114; Tầng 1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. 

4. Yêu cầu bắt buộc: Học sinh phải trực tiếp có mặt để được đo. 

5. Kinh phí: Theo Thông báo trong quy trình nhập học. 

Những học sinh hệ chuyên nào chưa đăng ký may đo đồng phục vào ngày 16/6/2018 thì sẽ được may đo bổ sung từ 13h30 đến 16h00 ngày 23/6/2018 tại P.112-114 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Các trường hợp khác, phụ huynh học sinh gặp trực tiếp cán bộ nhà may để có thêm thông tin và tư vấn. 

Ban Giám hiệu