Thông báo của nhà trường

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội, Việt Nam) phối hợp với Viện DID deutsch-institut (Frankfurt am Main, CHLB Đức) tổ chức chương trình tham quan học tập năm 2020 dành cho học sinh học tiếng Đức (ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2) của Trường.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức dạy và học môn Thể dục trong năm học 2019-2020 theo hình thức Câu lạc bộ Thể dục – Thể thao (đợt 2)...

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký và tổ chức chương trình dạy học môn Ngoại ngữ 2 như sau:

1. Đối tượng: Học sinh khối 10, năm học 2019-2020.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo thời khóa biểu chính thức Học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau

Hiện tại đã có Phiếu báo điểm thi THPT Quốc gia của học sinh khối 12 (K48), học sinh liên hệ văn phòng Nhà trường để nhận:

Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQGHN thông báo hiện tại đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của học sinh khối 12 (K48), học sinh liên hệ văn phòng Nhà trường để nhận:

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo danh sách và thời khóa biểu các lớp Tin học và CLB GDTC hè năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

Nhằm giúp học sinh chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho năm học 2019-2020, Trung tâm BDKT - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ khai giảng các lớp Ngoại ngữ tự nguyện dành cho học sinh chuyên và không chuyên.

Pages