Thông báo của nhà trường

Để giúp các em học sinh khối 10 thích ứng nhanh hơn với môi trường học tập mới, thầy cô và bạn bè mới, nắm được nội quy của Nhà trường, các chương trình học, thách thức và cơ hội khi học tập tại Nhà trường và một số thông tin liên quan, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ xin thông báo Kế hoạch Tuần định hướng cho học sinh khối 10- K54 (Orientation Week for K54 students)

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ xin thông báo về việc tựu trường của học sinh lớp 10, 11 và 12 năm học 2022-2023, cụ thể như sau:        

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) xin thông báo về kế hoạch tổ chức Chương trình “Định hướng và phát triển tâ

Nhà trường thông báo về việc đăng ký xe tuyến cho học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cụ thể như sau:  

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học môn Ngoại ngữ 2 như sau:
1. Đối tượng: Học sinh khối 10-K54 (niên khóa 2022 - 2025).

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo

1. Danh sách trúng tuyển xem tại đây

2. Thời gian học: từ 15/8 - 30/9

1. Địa điểm: P.210 - P.216 - P.217 - P.218 trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQGHN

2. Thời gian tập trung: 08h00 ngày 10 tháng 8 năm 2022

Thông báo về danh mục sách giáo khoa áp dụng cho học sinh khối lớp 10, năm học 2022-2023

Triển khai kế hoạch-nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký nhóm môn học lựa chọn theo Chương trình GDPT năm 2018 (sửa đổi) dành cho học sinh khối lớp 10 (K54), niên khóa 2022-2025

Pages