Thông báo của nhà trường

TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN BỔ SUNG HỆ CHUYÊN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN xin thông báo về kỳ thi tuyển bổ sung hệ chuyên năm học 2019-2020 

Phúc đáp Công văn số 605/ĐHNN-ĐT ngày 26/6/2020 của quý Trường về việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho các học sinh lớp 12 năm học 2019-2020 học lớp 

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN 

TRA CỨU KẾT QUẢ THI THỬ LỚP 10 THPT CNN NGÀY 21/6/2020

BÁO CÁO SỐ LIỆU

KỲ THI THỬ LẦN 2 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ 07.06.2020

Thực hiện kế hoạch năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức chọn đội tuyển HSG Quốc gia vòng 1 năm học 2020- 2021 như sau:

Thực hiện kế hoạch năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và chọn đội tuyển HSG cấp ĐHQGH

Pages