Thông báo của nhà trường

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT dành cho học sinh lớp 12 năm học 2020-2021

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch dạy học tuần từ 10/05-15/05/2021 như sau:

Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo điều chỉnh lịch và hình thức kiểm tra cuối học kỳ 2

Thực hiện công văn số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thông báo số 581/TB-ĐHNN của Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, Ban Giám hiệu Nhà trường th

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh hiện nay, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHN, Sở GDĐTHN và của trường ĐHNN, Ban Giám hiệu Nhà truờng triển khai công tác phòng chống dịch bện

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trung tâm BDKT thông báo khai giảng các lớp ôn thi vào các trường THCS Chất Lượng Cao, THPT Chuyên Ngoại ngữ và THPT Quốc gia năm học 2021 -2022

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021, Ban Giám hiệu Nhà trường xin thông báo:

Pages