Thông báo của nhà trường

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
           Số: 1353 /TB-ĐHNN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo:

- Thời khóa biểu học kì II năm học 2016-2017 như sau: Bấm vào đây để xem.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ mở các lớp ôn thi cấp tốc vào lớp 10 năm học 2017-2018 theo cấu trúc đề thi mới. Lịch học của các lớp như sau:
 

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ mở các lớp ôn thi cấp tốc vào lớp 10 năm học 2017-2018 theo cấu trúc đề thi mới. Lịch học của các lớp như sau:
 

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch học các lớp bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 như sau:
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo chương trình Tiếng Anh tăng cường học kì I năm học 2016-2017 như sau:

1. Lớp 10

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo về thi chọn đội tuyển HSGQG và thi chọn HSG cấp ĐHQGHN năm học 2016-2017 như sau:

1. Thời gian và địa điểm thi

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Tổ tiếng Anh kết hợp với Câu lạc bộ tiếng Anh CEC tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh – CNN ENGLISH SPEAKING CONTEST 2016,

Pages