Thông báo của nhà trường

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách phòng thi, lịch làm việc và quy chế phòng thi cho học sinh khối 10 tham dự kỳ thi ĐGNLNN ngày 25/7/2015. 

 

Học sinh lưu ý: 

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

HĐTS lớp10 THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2015 thông báo điểm thi tuyển sinh, điểm chuẩn, thủ tục xin phúc khảo, hệ không chuyên. Học sinh trúng tuyển nhập học vào thứ Bảy ngày 20/6.

rường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN công nhận trúng tuyển 43 thí sinh diện tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2015.

 

Pages