Thông báo của nhà trường

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch khai giảng các lớp  ôn thi THPT Quốc gia dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 các môn: TOÁN, VĂN, ANH, LÝ, HÓA

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch khai giảng các lớp bồi dưỡng và nâng cao kiến thức dành cho học sinh các lớp 5, 6, 7, 8, 9 theo định hướng ôn thi chuyên ngữ như sau:

Trong xu thế hội nhập hiện nay, việc trang bị năng lực ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng.

Thông báo nhập học lớp 10 hệ không chuyên năm 2016

27/6/2016  2:22 Chiều

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số: 593 /TB - ĐHNN

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo nhập học lớp 10 hệ chuyên như sau:

1. Nhập học hệ chuyên

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 năm học 2016-2017 như sau:

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 năm học 2016-2017 như sau:

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tổ chức kì thi thử THPT quốc gia năm 2016 các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cho toàn thể học sinh khối 12 của trường.

Pages