Thông báo của nhà trường

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN) thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng năm học và Lễ trưởng thành cho học sinh K12- K50 năm học 20202-2021, cụ thể như sau:

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo thay đổi thời gian và hình thức thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đợt 2 năm 2021 nhằm hạn chế tối đa việc đi lại và tụ tập đông người, cụ th

Hưởng ứng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc 2021” do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; thực hiện Thông báo số 565/TB-ĐHNN ngày 28/4/2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Vòng sơ khảo cấp trường cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc năm 2021” với các nội dung chi tiết như sau:

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT dành cho học sinh lớp 12 năm học 2020-2021

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch dạy học tuần từ 10/05-15/05/2021 như sau:

Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo điều chỉnh lịch và hình thức kiểm tra cuối học kỳ 2

Thực hiện công văn số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thông báo số 581/TB-ĐHNN của Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, Ban Giám hiệu Nhà trường th

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh hiện nay, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHN, Sở GDĐTHN và của trường ĐHNN, Ban Giám hiệu Nhà truờng triển khai công tác phòng chống dịch bện

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trung tâm BDKT thông báo khai giảng các lớp ôn thi vào các trường THCS Chất Lượng Cao, THPT Chuyên Ngoại ngữ và THPT Quốc gia năm học 2021 -2022

Pages