Thông báo của nhà trường

I. Sơ đồ và danh sách phòng thi

Download Danh sách phòng thi Tại đây

Do số lượng đăng kí tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh rất đông, để tạo điều kiện thuận tiện nhất cho các em học sinh và các bậc phụ huynh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
           Số: 1353 /TB-ĐHNN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thông báo:

- Thời khóa biểu học kì II năm học 2016-2017 như sau: Bấm vào đây để xem.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ mở các lớp ôn thi cấp tốc vào lớp 10 năm học 2017-2018 theo cấu trúc đề thi mới. Lịch học của các lớp như sau:
 

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ mở các lớp ôn thi cấp tốc vào lớp 10 năm học 2017-2018 theo cấu trúc đề thi mới. Lịch học của các lớp như sau:
 

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo lịch học các lớp bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 như sau:
 

Pages