Thông báo của nhà trường

THÔNG BÁO (số 1)

Về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019

Nhà trường thông báo danh sách lớp học Ngoại ngữ 2 khối 10, 11, 12 (kèm theo DS miễn học) như sau: 

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi sơ tuyển vào đội tuyển thi HSG cấp ĐHQGHN năm học 2018-2019 như sau: ...

Nhà trường thông báo kế hoạch thi chọn và xét thành lập đội tuyển nguồn học sinh giỏi khối 10 năm học 2018-2019 như sau: 

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo Thời khóa biểu và địa điểm học CLB Thể thao áp dụng từ ngày 27/8/2018 như sau: ...

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký học Ngoại ngữ 2 cho học sinh khối 10 năm học 2018-2019 như sau: 

Nội qui học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2018-2019 ....

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thông báo danh sách lớp môn Ngoại ngữ chuyên khối 10 năm học 2018-2019 như sau: 

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức dạy và học môn Thể dục trong năm học 2018-2019 theo hình thức Câu lạc bộ Thể dục – Thể thao (gọi tắt là CLB).

Pages