Thông báo của nhà trường

Nhằm giúp học sinh chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho năm học mới 2020 - 2021 tại trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Trung tâm bồi dưỡng kiến thức mở các lớp ôn tập cho học sinh K52 (Tự nguyện)

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQGHN thông báo quy trình nhập học khối 10 (hệ chuyên và không chuyên) năm 2020...

TRA CỨU KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CNN 2020

TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN BỔ SUNG HỆ CHUYÊN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN xin thông báo về kỳ thi tuyển bổ sung hệ chuyên năm học 2019-2020 

Phúc đáp Công văn số 605/ĐHNN-ĐT ngày 26/6/2020 của quý Trường về việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho các học sinh lớp 12 năm học 2019-2020 học lớp 

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN 

TRA CỨU KẾT QUẢ THI THỬ LỚP 10 THPT CNN NGÀY 21/6/2020

Pages