Thông báo của nhà trường

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin thông báo như sau: 

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký và tổ chức chương trình dạy học môn ngoại ngữ 2 như sau...

Để chuẩn bị cho học sinh làm quen với môi trường học tập mới, nắm được nội quy của Nhà trường, các chương trình học và cơ hội, ... 

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ xin thông báo danh sách các lớp khóa học khối 10 (K52) và danh sách lớp môn học Ngoại ngữ chuyên (Ngoại ngữ 1), năm học 2020-2021. 

 

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) xin thông báo Lịch tập trung học sinh khối 10- K52 như sau: 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN hông báo về điều kiện trúng tuyển và thời gian nhập học với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường năm 2020...

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội thông báo...

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2020 phê duyệt điểm chuẩn hệ không chuyên tiếng Anh đợt bổ sung năm 2020 là 24 điểm.

Danh sách học sinh thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vòng 1 môn tiếng Anh năm học 2020 - 2021

Pages