Thông báo về điều chỉnh kế hoạch dạy - học từ 17-24/9/2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Nhà trường thông báo như sau:

1️⃣ Thứ Bảy, ngày 17/9/2022, Nhà trường tổ chức chạy thử Chương trình Ten Plus 2022, các lớp học chuyển sang học trực tuyến trên nền tảng MS Teams.

2️⃣ Thứ Ba, ngày 20/9/2022, toàn bộ các lớp chuyển sang học trực tuyến trực tuyến trên nền tảng MS Teams theo TB số 1280/TB-ĐHNN của Hiệu trưởng Trường ĐHNN.

3️⃣ Thứ Bảy, ngày 24/9/2022, toàn bộ các lớp nghỉ học. Học sinh và cán bộ, giáo viên tham dự Chương trình Ten Plus (10+) 2022.

 

BAN GIÁM HIỆU