Hội nghị Đức dục năm học 2022-2023 - Kỷ luật và yêu thương

Ngày 07/9/2022, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội nghị Đức dục năm học 2022-2023. Đây là Hội nghị thường niên nhằm mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường, hướng tới hình thành và phát triển Chân dung học sinh Chuyên ngoại ngữ với 7 phẩm chất và 10 năng lực theo Khung phẩm chất và năng lực học sinh Chuyên Ngoại ngữ.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có thầy Nguyễn Phú Chiến - Hiệu trưởng Nhà trường, cô Lại Thị Phương Thảo- Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các thầy cô phụ trách công tác cờ đỏ, Cố vấn đoàn trường và cán bộ văn phòng Nhà trường, cùng toàn thể giáo viên chủ nhiệm các lớp năm học 2022-2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi thầy Nguyễn Phú Chiến phát biểu khai mạc,  Hội nghị đã được nghe cô Lại Thị Phương Thảo tổng kết đầy đủ, ngắn gọn và xúc tích những thành tựu mà thầy và trò Nhà trường đạt được trong năm học 2021 - 2022, từ đó đưa ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới. Nhấn mạnh việc tiếp tục rèn luyện và phát triển các phẩm chất của học sinh theo khung Phẩm chất và Năng lực học sinh Chuyên Ngoại ngữ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Nhà trường, Hội đồng đức dục cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa gia đình và nhà trường trong công tác rèn luyện và giáo dục đạo đức học sinh, đồng thời khẳng định tính cần thiết phải thực hiện có kế hoạch, đều đặn và xuyên suốt trong cả năm học của công tác này.

Hiệu trưởng Nguyễn Phú Chiến và Phó Hiệu trưởng Lại Thị Phương Thảo chỉ đạo Hội nghị

Thầy Nguyễn Phú Chiến – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc

Tiếp theo, Hội nghị đã cùng thảo luận, điều chỉnh và thông qua nội quy học sinh, hướng dẫn xếp loại hạnh kiểm học sinh, tiêu chí xếp loại thi đua các lớp, tiêu chí chấm thi đua các lớp và tiêu chí xếp loại chi đoàn. Các ý kiến tập trung vào việc đưa ra những giải pháp tích cực để tạo một môi trường giáo dục nhân văn nhưng đủ tính nghiêm khắc để hướng các học sinh tiến đến chân dung hoàn thiện nhất với đầy đủ năng lực và phẩm chất của một học sinh Chuyên Ngoại ngữ. Các văn bản được Hội nghị thông qua sẽ được áp dụng chung trong toàn trường năm học 2022-2023.

Thầy Vũ Mạnh Hùng – Giáo viên phụ trách cờ đỏ báo cáo tại Hội nghị

Cô Đỗ Phương Anh – Cố vấn đoàn chia sẻ tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã chuẩn bị các chuyên đề liên quan đến công tác rèn luyện phẩm chất học sinh như: kế hoạch giáo dục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (GVCN khối 10),  xây dựng nề nếp lớp học (GVCN khối 11), kỷ luật và yêu thương (GVCN khối 12).  

Cô Đỗ Thị Ngọc Chi – GVCN lớp 11A2 trình bày tham luận tại Hội nghị

Thay mặt Ban Giám hiệu, cô Lại Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết những nội dung trọng tâm và đưa kế hoạch để triển khai thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm trong năm học mới chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Hội nghị đã chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong công tác phối hợp quản lý học sinh để phát huy tinh thần dân chủ, tự giác và sáng tạo, giữ vững uy tín và chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Lại Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng nhà trường tổng kết Hội nghị

Sau một thời gian làm việc chất lượng và hiệu quả, Hội nghị Đức dục năm học 2022-2023 đã thành công rực rỡ. Kết quả của Hội nghị có tính chất định hướng cho công tác rèn luyện học sinh, đặc biệt trong bối cảnh năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh lớp 10, góp phần nâng cao hiệu quả, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch chung về công tác chủ nhiệm lớp nói riêng và công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường nói chung.

Nga - FLSS Media