[Infographic] Giới thiệu về các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN giới thiệu bản Infographic thông tin về các chương trình đào tạo theo Thông tư 23/2014 của Bộ GD&ĐT:

Chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao:

Chương trình đào tạo hệ chuẩn:

ULIS MEDIA