Kế hoạch và tài liệu cho học sinh học các môn chuyên online trong tuần từ 24/02/2020 - 01/03/2020

Các em học sinh thân mến!

Nhà trường gửi đến các em kế hoạch học các môn Ngoại ngữ chuyên trong tuần tiếp theo từ 24/02/2020 - 01/03/2020 như sau:

Lưu ý: Click vào các đường link dưới để xem kế hoạch học trực tuyến và tải tài liệu về học. Chú ý thời gian biểu học trực tuyến và tài liệu học phù hợp với khối lớp của mình. 

1. Môn tiếng Anh: 

- Lớp 10: Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

- Lớp 11:

    + Lớp Anh 1 đến Anh 4 tải tài liệu học tại link https://drive.google.com/file/d/1wI1deDDVMck5uGFyHd1pNkAvNkCqzxMW/view?usp=drive_web

    + Lớp Anh 5 đến Anh 10 tải tài liệu học tại link https://drive.google.com/file/d/1YEDztpWPWLLX3bF17LeQCug6wqEZLP2-/view?usp=drive_web

- Lớp 12:

    + Học sinh chụp lại bài làm trong bộ đề luyện của mình và gửi cho giáo viên muộn nhất là tối thứ 4 ngày 26/02/2020.

    + Giáo viên sau khi nhận bài của HS check và gửi đáp án cho HS để chữa lại vào thứ 5 ngày 27/02/2020.

    + Thứ 6 ngày 28/02/2020 các cô gửi HS 1 bài test 50 câu trắc nghiệm; yêu cầu HS làm và gửi lại ngay trong ngày.

2. Môn tiếng Nga

  Kế hoạch học online các em học sinh xem tại đây>>>

- Lớp 10: Học trực tuyến từ 20h30 - 21h30 Thứ 2 (24/02/2020)

- Lớp 11: Học trực tuyến từ 8h30 - 9h30 Thứ 4 (26/02/2020)

- Lớp 12: Học trực tuyến từ 9h30 - 10h30 Thứ 4 (26/02/2020)

3. Môn tiếng Pháp 

- Lớp 10:

    + Hệ 3 năm: Tải tài liệu học tại đây>>> tại đây>>>
    + Hệ 7 năm: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: 

    + Hệ 3 năm: Tải tài liệu học tại đây>>> tại đây>>>
    + Hệ 7 năm: Tải tài liệu học tại đây>>> tại đây>>>

- Lớp 12: 

    + Hệ 3 năm: Tải tài liệu học tại đây>>>
    + Hệ 7 năm: Tải tài liệu học tại đây>>>, tại đây>>>, tại đây>>>tại đây>>>

4. Môn tiếng Trung Quốc

- KHỐI 12
  + Lớp D4 cô Bình: 14h30 - 16h30 Chiều thứ 3 (25/02/2020) và chiều thứ 5 (27/02/2020).
  + Lớp D1 cô Hạnh: 14h00 - 16h15 Chiều thứ 4 (26/02/2020).
  + Lớp D1 cô Lan: 9h30 - 11h30 Sáng thứ 4 (26/02/2020).
- KHỐI 11:
  + Hệ 7 năm: 15h00 - 17h00 chiều thứ 5 (27/02/2020). Tải tài liệu học tại đây>>>
  + Hệ 3 năm:

  • Lớp cô Bình: 9h00 - 11h00 sáng thứ 4 (26/02/2020) và sáng thứ 7 (29/02/2020)
  • Lớp cô Ngọc: 9h30 - 11h30 sáng thứ 2 (24/02/2020) và sáng thứ 4 (26/02/2020)
  • Lớp cô Lan: 9h30 - 11h30 sáng thứ 5 (27/02/2020), 20h00 - 22h00 tối thứ 6 (28/02/2020)

- KHỐI 10:
  + Hệ 7 năm: 9h30 - 11h30 sáng thứ 3 (25/02/2020) và sáng thứ 6 (28/02/2020)
  + 10E: 15h00 - 17h00 Chiều thứ 3 (25/02/2020) và chiều thứ 4 (26/02/2020).
  + 10B3: 9h30 - 11h30 Sáng thứ 4 (26/02/2020), tải phiếu bài tại đây>>>
  + 10B4: 9h00 - 11h00 sáng thứ 2 (24/02/2020) và sáng thứ 4 (26/02/2020).

5. Môn tiếng Đức 

- Kế hoạch học online (tương tác trực tuyến với giáo viên) các em học sinh xem tại đây>>>

- Lớp 10, 11, 12 hệ 3 năm, 3 năm nâng cao và 7 năm tải tài liệu học tại link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1GNz0qvE6Ox_SM5Bh6m4zui92dGoz8av8

6. Môn tiếng Nhật

- Học sinh các khối làm bài tập được giao (chọn đúng bài của giáo viên dạy lớp mình để làm).
 
- Hoàn thành và nộp bài đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên

Khối 10

   + Lớp 10B2 cô Giang: Tải tài liệu học tại đây>>>

   + Lớp 10D cô Hưng: Tải tài liệu học tại đây>>>
   + Lớp 10D: Tải tài liệu học tại đây>>>
Khối 11: 
- Hệ 3 năm:
  • cô Hưng: Học trực tuyến trên zoom chiều thứ 5 (27/02/2020) từ 13h00 đến 14h30. Cô dạy bài mới nên yêu cầu toàn bộ học sinh chuẩn bị sẵn bút, vở để ghi chép đầy đủ như khi học trên lớp.
  • cô Thảo: Tải tài liệu học tại đây>>>, tại đây>>> tại đây>>>
- Hệ 7 năm: 
Khối 12:
- Lớp 12D: Học trực tuyến trên zoom sáng thứ 5 (27/02/2020) từ 9h00 đến 10h30. Cô dạy bài mới nên yêu cầu toàn bộ học sinh chuẩn bị sẵn bút, vở để ghi chép đầy đủ như khi học trên lớp.
- Lớp 12N: tải tài liệu học tại đây>>>

7. Môn tiếng Hàn

Khối 10:

- Hệ 3 năm: Học trực tuyến với giáo viên từ 14h00 - 15h00 chiều Thứ 3 (25/02/2020). Chương trình học tại đây>>>. Tải tài liệu học tại đây>>>

- Hệ 7 năm: Học trực tuyến với giáo viên từ 9h30 - 11h30 sáng Thứ 3 (25/02/2020). Chương trình học tại đây>>>. Tải tài liệu học tại đây>>>

Khối 11:

- Hệ 3 năm: Học trực tuyến với giáo viên từ 14h00 - 15h00 chiều Thứ 5 (27/02/2020). Chương trình học tại đây>>>. Tải tài liệu học tại đây>>>

- Hệ 7 năm: Học trực tuyến với giáo viên từ 9h30 - 11h30 Thứ 4 (26/02/2020). Chương trình học tại đây>>>. Tải tài liệu học tại đây>>>

 

Khối 12: Học trực tuyến với giáo viên từ 14h00 - 15h00 chiều Thứ 4 (26/02/2020). Chương trình học tại đây>>>. Tải tài liệu học tại đây>>>

Chúc các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần nghỉ tới!