Kế hoạch và tài liệu cho học sinh học các môn chuyên online từ 02/03/2020 - 15/03/2020

Các em học sinh thân mến!

Nhà trường gửi đến các em kế hoạch học các môn Ngoại ngữ chuyên trong tuần tiếp theo từ 02/03/2020 - 15/03/2020 như sau:

Lưu ý: Click vào các đường link dưới để xem kế hoạch học trực tuyến và tải tài liệu về học. Chú ý thời gian biểu học trực tuyến và tài liệu học phù hợp với khối lớp của mình. 

1. Môn tiếng Anh: 

- Lớp 10: Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

- Lớp 11: Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

- Lớp 12: Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

2. Môn tiếng Nga

Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

3. Môn tiếng Pháp 

Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

4. Môn tiếng Trung Quốc

Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

5. Môn tiếng Đức 

Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

6. Môn tiếng Nhật

Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

Lịch học bổ sung các em xem tại đây>>>

7. Môn tiếng Hàn

Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

Chúc các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần nghỉ tới!