Kế hoạch và tài liệu cho học sinh học các môn Khoa học tự nhiên trong tuần từ 24/02/2020 - 01/03/2020

Các em học sinh thân mến! Tiếp theo thông báo của Nhà trường về việc học online các môn chuyên, các em thực hiện kế hoạch học các môn Khoa học tự nhiên như sau: 

1. Môn Toán học: 

- Lớp 10: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 6 (28/02/2020) từ 13h30-14h30. Nội dung: luyện tập Phương trình đường thẳng.

    + Đại số: Hoàn thành bài tập phần Bất phương trình bậc hai

    + Hình học: hoàn thành bài tập về viết phương trình đường thẳng

- Lớp 11: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 5 (27/02/2020) từ 8h30-9h30

- Lớp 12: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 3 (25/02/2020) từ 8h30 - 9h30

2. Môn Hóa học: 

- Lớp 11: 

   + Học sinh ôn tập kiến thức về ankan, anken.

   + HS làm các câu: 3,4,5,15,16 trong đề cương số 3 (đề cương đã đăng trên web tuần từ 10/2-16/2).

- Lớp 12: Luyện tập : "Sắt và hợp chất của sắt "(tiết 2). 

3. Môn Vật Lý

Học sinh tiếp tục học theo hướng dẫn của các thầy cô bộ môn và hoàn thành các bài tập đã giao tuần trước.

4. Môn Sinh học:

Học sinh tiếp tục học theo hướng dẫn của các thầy cô bộ môn và hoàn thành các bài tập đã giao tuần trước.​​​​​​​

Chúc các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần nghỉ tới!