Kế hoạch và tài liệu cho học sinh học các môn Khoa học tự nhiên từ 02/03/2020 - 15/03/2020

Các em học sinh thân mến! Tiếp theo thông báo của Nhà trường về việc học online các môn chuyên, các em thực hiện kế hoạch học các môn Khoa học tự nhiên như sau: 

1. Môn Toán học: 

- Lớp 10 và Lớp 11:

   + Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

   + Phiếu bài tập khối 11: Các em học sinh tải phiếu bài tập tại đây>>>

- Lớp 12: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 3 (03/03/2020) từ 13h30 - 14h30

2. Môn Hóa học: 

- Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

- Lớp 10: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 3 (03/03/2020) từ 8h30 - 9h30

- Lớp 11: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 3 (03/03/2020) từ 15h30 - 16h30

- Lớp 12: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 3 (03/03/2020) từ 14h30 - 15h30

3. Môn Vật Lý

Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

4. Môn Sinh học:

Kế hoạch học trực tuyến với giáo viên các em học sinh xem tại đây>>>

Chúc các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần nghỉ tới!