Kế hoạch và tài liệu cho học sinh học các môn Khoa học xã hội trong tuần từ 17/02/2020 - 23/02/2020

Các em học sinh thân mến! Nhà trường đưa ra thông báo tiếp theo về việc học online các môn Khoa học xã hội trong tuần từ 17/02/2020-23/02/2020 như sau: 

1. Môn Ngữ Văn: 

- Lớp 10: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 3 (18/02/2020) từ 10h30-11h30.Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 5 (20/02/2020) từ 8h30-9h30. Tải tài liệu học tại đây>>>

2. Môn Lịch Sử: 

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Học trực tuyến từ 9h00 - 10h00 Thứ 6 (21/02/2020) trên kênh Fanpage https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/. Tải tài liệu học tại đây>>>

3. Môn Địa Lý

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Tải tài liệu học tại đây>>>

4. Môn Giáo dục công dân

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Học trực tuyến từ 9h30 - 10h30 Thứ 5 (20/02/2020) trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ . Tải tài liệu học tại đây>>>

Chúc các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần nghỉ tới!