Kế hoạch và tài liệu cho học sinh học các môn Khoa học xã hội trong tuần từ 24/02/2020 - 01/03/2020

Các em học sinh thân mến! Nhà trường đưa ra thông báo tiếp theo về việc học online các môn Khoa học xã hội trong tuần từ 24/02/2020 - 01/03/2020 như sau: 

1. Môn Ngữ Văn: 

- Lớp 10: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 5 (27/02/2020) từ 10h30-11h30.Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 5 (27/02/2020) từ 9h30-10h30. Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 3 (25/02/2020) từ 9h30-10h30. Tải tài liệu học tại đây>>>

2. Môn Lịch Sử: 

- Tiếp tục hoàn thiện các bài tập đã giao tuần trước

- Lớp 12: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 2 (24/02/2020) từ 10h30 - 11h30

3. Môn Địa Lý

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 3 (25/02/2020) từ 10h30 - 11h30. Tải tài liệu học tại đây>>>

4. Môn Giáo dục công dân

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Tải tài liệu học tại đây>>>

Chúc các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần nghỉ tới!

Tags: 

Đào tạo