Kế hoạch và tài liệu cho học sinh học các môn Khoa học xã hội từ 02/03/2020 - 15/03/2020

Các em học sinh thân mến! Nhà trường đưa ra thông báo tiếp theo về việc học online các môn Khoa học xã hội trong tuần từ 02/03/2020 - 15/03/2020 như sau: 

1. Môn Ngữ Văn: 

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: 

   + Tải tài liệu học tại đây>>>

   + Học trực tuyến trên kênh Fanpage của Nhà trường: https://www.facebook.com/ChuyenNgoaiNguNews/ vào Thứ 5 (05/03/2020) từ 9h30 - 10h30

2. Môn Lịch Sử: 

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Tải tài liệu học tại đây>>>

3. Môn Địa Lý

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Tải tài liệu học tại đây>>>

4. Môn Giáo dục công dân

- Lớp 10: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 11: Tải tài liệu học tại đây>>>

- Lớp 12: Tải tài liệu học tại đây>>>

Chúc các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập trong tuần nghỉ tới!