Kết quả thi tuyển bổ sung hệ chuyên năm học 2017-2018 và điểm ngưỡng trúng tuyển

Học sinh dùng mã tra cứu kết quả thi đã được phát để tra cứu. Trong trường hợp quên mã, học sinh trực tiếp đến P.102 (Văn phòng) Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ để xin cấp lại mã tra cứu. 

*Điểm ngưỡng trúng tuyển như sau: 

Điểm ngưỡng trúng tuyển vào lớp chuyên Anh: 67,0

Điểm ngưỡng trúng tuyển vào lớp chuyên Nga: 63.5

Điểm ngưỡng trúng tuyển vào lớp chuyên Pháp: 85.0

Điểm ngưỡng trúng tuyển vào lớp chuyên Trung: 86.5

Điểm ngưỡng trúng tuyển vào lớp chuyên Đức: 87.5

Điểm ngưỡng trúng tuyển vào lớp chuyên Nhật: 85.0

Điểm ngưỡng trúng tuyển vào lớp chuyên Hàn: 86.0