Lịch học trực tuyến các câu lạc bộ Giáo dục thể chất

Các em học sinh thân mến! Nhà trường gửi đến các em Lịch học trực tuyến các câu lạc bộ Giáo dục thể chất bắt đầu từ thứ 7 ngày 28 /03/2020 như sau: Xem tại đây>>>

Lưu ý:

- Đề nghị các em học sinh có mặt đầy đủ và học tập nghiêm túc trong các giờ dạy trực tuyến.

- Kính đề nghị các bậc phụ huynh phối hợp với Nhà trường để việc dạy học trực tuyến đạt hiệu quả cao nhất.

Mong các em giữ gìn sức khỏe, an toàn trong mùa dịch COVID-19 và học tập hiệu quả!