Những điểm mới trong Quy chế thi và lịch thi tốt nghiệp THPT 2021

1. Hôm nay, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6-9/7/2021.

Hai ngày thi chính là ngày 7 và 8/7/2021.

2. Trong quy chế sửa đổi, bổ sung thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, có những điểm mới liên quan tới cộng điểm khuyến khích và quy định về chế tài đối với thí sinh.

Cụ thể như sau:

- Xét điểm khuyến khích với các thí sinh: Đạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lý, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT.

- Không tuân thủ hướng dẫn thi có thể bị đình chỉ thi.

- Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ.

- Thí sinh được bảo lưu điểm của bài thi độc lập.

Thí sinh đã dự thi dủ các bài thi/môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo.

- Thí sinh có hạnh kiểm yếu năm trước thi lại phải có xác nhận của địa phương.

- Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra về khi hết thời gian thi.