Số liệu thống kê về điểm thi thử vào lớp 10 Chuyên Ngoại ngữ đợt 3, ngày 24/3/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố số liệu thống kê về điểm thi thử vào lớp 10 Chuyên Ngoại ngữ đợt 3 – ngày 24/3/2019:

Thí sinh xem chi tiết tại file đính kèm: