Số liệu thống kê về điểm thi thử vào lớp 10 Chuyên Ngoại ngữ đợt 4, ngày 21/4/2019