Thời gian biểu năm học 2019-2020

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQGHN thông báo thời gian biểu như sau:

BAN GIÁM HIỆU