Thông báo về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh ĐHCQ năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh ĐHCQ năm 2018 vào trường, cụ thể vào đường link sau:

http://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-ve-tuyen-thang-xet-tuyen-thang-va-uu-ti...

Lưu ý: Ngày 20/5/2018 là thời hạn nhận hồ sơ tuyển thẳng vè xét tuyển thẳng của Sở GD&ĐT các địa phương. Kết quả được công bố trước 17h ngày 20/7/2018 trên website của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (www.ulis.vnu.edu.vn). 

FLSS Media

Thông báo về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh ĐHCQ năm 2018 | Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Ngoại Ngữ

Error

Error message

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/clients/client5/web14/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/clients/client5/web14/web/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.