Tin tức - Sự kiện

09/03/2020
Các em học sinh thân mến!
Nhà trường gửi đến các em kế hoạch học các môn Ngoại ngữ chuyên trong tuần tiếp theo từ 02/03/2020 - 15/03/2020 như sau:
23/02/2020
Các em học sinh thân mến! Tiếp theo thông báo của Nhà trường về việc học online các môn chuyên, các em thực hiện kế hoạch học các môn Khoa học tự nhiên như sau: 
23/02/2020
Các em học sinh thân mến! Nhà trường đưa ra thông báo tiếp theo về việc học online các môn Khoa học xã hội trong tuần từ 24/02/2020 - 01/03/2020 như sau: 
17/02/2020
Các em học sinh thân mến! Tiếp theo thông báo của Nhà trường về việc học online các môn chuyên, các em thực hiện kế hoạch học các môn Khoa học tự nhiên như sau: 
08/02/2020
Các em học sinh thân mến! Nhà trường đưa ra thông báo tiếp theo về việc học online các môn Khoa học xã hội như sau: 
1. Môn Ngữ Văn: 
08/02/2020
Các em học sinh thân mến! Tiếp theo thông báo của Nhà trường về việc học online các môn chuyên, các em thực hiện kế hoạch học các môn khoa học tự nhiên như sau:
10/02/2020
Các em học sinh thân mến! Theo thông báo của Nhà trường, học sinh tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 16/02/2020. Trong đợt nghỉ này, Nhà trường mong các em tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế...

Pages

Subscribe to Tin tức - Sự kiện