Tuyển sinh

31/01/2023
Nhằm giúp thí sinh làm quen, tiếp cận với định dạng đề thi cũng như cách thức làm bài thi mới đã...
05/12/2022
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội căn cứ trên những quy định của pháp luật ban hành...
07/05/2022
Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố...
Subscribe to RSS - Tuyển sinh