Tuyển sinh

21/05/2018
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố dữ liệu phân tích, thống kê kết quả thi thử đợt 3 THPT...
11/05/2018
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét...
07/05/2018
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc thi tuyển bổ sung hệ chuyên...
Subscribe to RSS - Tuyển sinh