Thông báo của nhà trường

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

HĐTS lớp10 THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2015 thông báo điểm thi tuyển sinh, điểm chuẩn, thủ tục xin phúc khảo, hệ không chuyên. Học sinh trúng tuyển nhập học vào thứ Bảy ngày 20/6.

rường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN công nhận trúng tuyển 43 thí sinh diện tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2015.

 

Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội thông báo số báo danh và phòng thi trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2015 như sau:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

I - Phương thức tuyển sinh của ĐHQGHN và ĐHNN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Pages