Thông báo về việc tập huấn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và truyền thông tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ năm 2023

Thực hiện kế hoạch-nhiệm vụ năm học, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ xin thông báo về việc tập huấn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và thông tin tuyển sinh Đại học chính quy vào trường Đại học Ngoại ngữ năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 20h00 - 22h00, Thứ 4, ngày 26/4/2023 (Thời gian đăng nhập Zoom và điểm danh: 19h45)

2. Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH Ngoại ngữ, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo, đại diện Ban Truyền thông Đại học chính quy Trường ĐHNN, Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Giáo viên chủ nhiệm lớp 12, Tổ Văn phòng, phụ huynh và học sinh đang học lớp 12, và khách mời. 

3. Hình thức: Trực tuyến trên nàng tảng Zoom Webinar - ID zoom : 951 1119 0529

Cú pháp đăng nhập:

  • Đối với các bậc phụ huynh: PHHS_lớp_Họ và tên HS
  • Đối với các em học sinh: HS_lớp_Họ và tên HS
  • Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: GVCN_lớp_Họ và tên 
  • Đối với CB, GV khác: GV_Họ và tên 

Kính đề nghị các thầy cô chủ nhiệm thông báo tới Phụ huynh và học sinh lớp được biết và tham dự đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM HIỆU