52 học sinh Chuyên Ngoại ngữ đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội năm học 2017-2018

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn đã ký Quyết định số 4466/QĐ-ĐHQGHN công nhận 52 học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp ĐHQGHN ở các môn: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức và tiếng Nhật Bản. Kết quả cụ thể như sau: 

I. Tiếng Anh 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Lớp

Môn thi

Giải

1

Nguyễn Minh Diệu Cầm

21.03.2001

Hà Nội

Nữ

11M

Tiếng Anh

Nhất

2

Nguyễn Tiến Hoàng

18.12.2000

Hà Nội

Nam

12M

Tiếng Anh

Nhất

3

Trần Thị Phương Thảo

08.05.2001

Hà Nội

Nữ

11B

Tiếng Anh

Nhất

4

Huỳnh Ngọc Phương Chi

16.08.2001

Hà Nội

Nữ

11H

Tiếng Anh

Nhì

5

Lê Bảo Châu

24.12.2001

Hà Nội

Nữ

11B

Tiếng Anh

Nhì

6

Ngô Thị Lan Khanh

23.01.2000

Hà Nội

Nữ

12B

Tiếng Anh

Nhì

7

Nguyễn Ngân Hòa Mỹ

18.02.2001

Hà Nội

Nữ

11B

Tiếng Anh

Nhì

8

Lương Quang Trường

04.02.2000

Hà Nội

Nam

12H

Tiếng Anh

Nhì

9

Nguyễn Thảo Phương

02.10.2000

Hà Nội

Nữ

12B

Tiếng Anh

Nhì

10

Võ Hồng Anh

19.01.2001

Hà Nội

Nữ

11A

Tiếng Anh

Nhì

11

Trần Anh Phong

01.02.2000

Hà Nội

Nam

12A

Tiếng Anh

Ba

12

Nông Ngọc Mai

22.10.2001

Hà Nội

Nữ

11A

Tiếng Anh

Ba

13

Vũ Đình Hưng

09.04.2000

Hà Nội

Nam

12H

Tiếng Anh

Ba

14

Lê Hoàng Yến

18.01.2000

Hà Nội

Nữ

12A

Tiếng Anh

Ba

15

Phạm Ngọc Anh

19.02.2001

Hà Nội

Nữ

11P

Tiếng Anh

Ba

16

Nguyễn Việt Cường

22.07.2001

Hà Nội

Nam

11B

Tiếng Anh

Ba

17

Đỗ Hoàng Ly

24.12.2000

Hà Nội

Nữ

12N

Tiếng Anh

Ba

18

Đỗ Nguyên Tùng

30.03.2001

Hà Nội

Nam

11A

Tiếng Anh

Ba

II. Tiếng Nga 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Lớp

Môn thi

Giải

1

Nguyễn Thị Giang Lam

16.04.1999

LB Nga

Nữ

12M

Tiếng Nga

Nhất

2

Hoàng Thị Bích Ngọc

21.03.2000

Hà Nội

Nữ

12M

Tiếng Nga

Nhì

III. Tiếng Pháp

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Lớp

Môn thi

Giải

   1

Nguyễn Việt Hưng

19.12.2001

Hà Nội

Nam

11C

Tiếng Pháp

Nhất

   2

Lê Quỳnh Chi

18.10.2001

Hà Nội

Nữ

11C

Tiếng Pháp

Nhì

  3

Nguyễn Trần Trang Linh

18.02.2001

Hà Nội

Nữ

11C

Tiếng Pháp

Nhì

  4

Phan Đức Thắng

06.08.2001

Hà Nội

Nam

11C

Tiếng Pháp

Ba

  5

Trần Hạnh Vân

07.03.2001

Hà Nội

Nữ

11C

Tiếng Pháp

Ba

III. Tiếng Trung Quốc

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Lớp

Môn thi

Giải

1

Nguyễn Đức Minh Hiếu

15.05.2001

Bắc Giang

Nam

11E

Tiếng Trung Quốc

Nhất

2

Nguyễn Đồng Mai Anh

19.05.2001

Hà Nội

Nữ

11E

Tiếng Trung Quốc

Nhì

3

Nguyễn Vương Thư

19.12.2001

Hà Nội

Nữ

11E

Tiếng Trung Quốc

Nhì

4

Nguyễn Minh Khánh

24.03.2001

Hà Nội

Nữ

11E

Tiếng Trung Quốc

Ba

V. Tiếng Đức

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Lớp

Môn thi

Giải

1

Trương Minh Quang

27.12.2000

Hà Nội

Nam

12N

Tiếng Đức

Nhất

2

Phạm Minh Hà

29.09.2000

Hà Nội

Nữ

12G

Tiếng Đức

Nhì

3

Phạm Ngọc Quỳnh

14.10.1999

Hà Nội

Nữ

12N

Tiếng Đức

Nhì

4

Phí Mai Chi

07.10.2000

Hà Nội

Nữ

12G

Tiếng Đức

Nhì

5

Nguyễn Thùy An

10.11.2000

Hà Nội

Nữ

12G

Tiếng Đức

Nhì

6

Đinh Thị Hồng Ngọc

13.08.2000

Hà Nội

Nữ

12N

Tiếng Đức

Ba

7

Phùng Khánh Linh

13.03.2000

Hà Nội

Nữ

12G

Tiếng Đức

Ba

8

Hoàng Thanh Huân

05.11.2000

Hà Nội

Nam

12G

Tiếng Đức

Ba

9

Nguyễn Thảo Lan

25.06.2000

Hà Nội

Nữ

12G

Tiếng Đức

Ba

10

Nguyễn Đức Anh

16.09.1999

Hà Nội

Nam

12N

Tiếng Đức

Ba

11

Phạm Trần Đức Hạnh

31.12.2000

Hà Nội

Nữ

12G

Tiếng Đức

Ba

12

Vũ Hoàng Mạnh

25.07.2001

Hà Nội

Nam

11G

Tiếng Đức

Ba

VI. Tiếng Nhật 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Lớp

Môn thi

Giải

1

Nguyễn Duy Quân

04.10.1999

Hà Nội

Nam

12N

Tiếng Nhật

Nhất

2

Nguyễn Minh Nhật

10.08.1999

Hà Nội

Nam

12D

Tiếng Nhật

Nhất

3

Nguyễn Hương Xuân

05.12.2000

Hà Nội

Nữ

12D

Tiếng Nhật

Nhì

4

Nguyễn Thụy Minh Anh

17.10.2001

Hà Nội

Nữ

11D

Tiếng Nhật

Nhì

5

Cao Anh Minh Nhật

29.08.2001

Nhật Bản

Nữ

11D

Tiếng Nhật

Ba

6

Đỗ Quốc Thái

11.09.2000

Hà Nội

Nam

12N

Tiếng Nhật

Ba

7

Phùng Thị Huyền Trang

20.04.2000

Hà Nội

Nữ

12D

Tiếng Nhật

Ba

8

Lưu Mai Hương

06.06.2001

Hà Nội

Nữ

11D

Tiếng Nhật

Ba

9

Khúc Mạnh Tùng

11.01.2000

Hà Nội

Nam

12D

Tiếng Nhật

Ba

10

Nông Thùy Linh

22.07.2001

Hà Nội

Nữ

11D

Tiếng Nhật

Ba

11

Triệu Tú San

21.08.2000

Hà Nội

Nữ

12N

Tiếng Nhật

Ba

FLSS Media