"Cháy lên để mà tỏa sáng!"

"Cháy lên để mà tỏa sáng!"

-Rasul Gamzatov -